Kocaeli'nin AKP'li Başiskele Belediyesi'ni denetleyen Sayıştay, belediyenin 2018 yılında sattığı Hazine'ye ait taşınmazlardan elde ettiği gelirdeki yüzde 10'luk gecekondu fonu payını ayırmadığını tespit etti. Sayıştay denetçileri, gecekondu fonunda olması gereken 2 milyon 313 bin 36 lira 27 kuruşun amacı dışında kullanıldığını belirledi.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Sayıştay denetçileri, Kocaeli’nin AKP’li Başiskele Belediyesi’nin 2018 yılında sattığı Hazine’ye ait taşınmazlardan elde ettiği gecekondu fonuna aktarması gereken parayı amacı dışında kullandığını belirledi. 

Sayıştay denetçileri, “Fon hesabı bulunmasına karşın herhangi bir para girişi olmadığı, gelen tutarların gelir olarak kaydedilerek amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir” dedi.

AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ
Sayıştay denetçileri hazırladıkları raporda, fonda toplanması gereken paraların amacı dışında kullanılamayacağını, toplu konut için arsa sağlanmasında, halk konutu, nüve konut veya geçici misafir konutu yapılmasında, ıslah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri gibi kamu hizmet ve tesislerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca onanan projelerine göre yapılmasında veya onarılmasında kullanılabileceğini belirtti.

BELEDİYE KABUL ETTİ
AKP’li Başiskele Belediyesi, toplanan paranın gelir olarak kaydedildiğini ancak nereye harcandığını tespit edemeyen Sayıştay denetçilerine konuyla ilgili şu yanıtı verdi;
*4706 ve 775 sayılı Kanun’da belirtilen payların mevzuatında belirtilen yerlere harcanmasını temin ve takip açısından fon hesabı açılarak fonda toplanan payların bu hesaba yatırılarak izlenecektir.