Tuzla Belediye Meclisinde Mayıs ayı 2’inci toplantısında gündemde yer alan 5’nolu rapor ile ilgili söz alan Hukuk ve Tarifeler Komisyon Üyesi Avukat Ülkü Sakalar, 'yazılı ve sözlü önergelerime' cevap veremeyen başkanlık makamına 'bir yazılı önergem daha var' diyerek "Encümen kararlarını da belediye sayfalarında da, yayınlamıyorsunuz. Bu kararları belediyenin sayfalarında görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.   

Tuzla Belediyesi meclis salonunda Mayıs ayı 2022 yılı ikinci birleşimi önceki gün Tuzla Belediye Meclis salonunda gerçekleşti. 

Ülkü Sakalar'ın, 5 Nolu Rapor üzerine yaptığı açıklama:

5’nolu rapor üzerine söz aldım. Yine Tuzla’da geçen sene Eylül ayında olduğu gibi parkların spor alanlarının, donatı alanlarının, park rekrerasyon alanlarının, 30 yıl süreyle yap işlet devret modeliyle ihaleye açılması dosyasıdır..”

Bizim anlayamadığımız şu! bu yap işlet devret modeli tutkunuz nereden geliyor. Parkları yap işlet devret le veriyorsunuz. Rekrerasyon alanı açık, yeşil alan donatı alanları, sosyal kültürel tesis alanları, buraları da yap işlet devret modeliyle vereceğiz, 30 yıl süreyle birisine işlettireceğiz, işletmeciden de parasını alacağız. Pe ki işletmeci parayı nereden çıkartacak? Tuzla halkının çoluğu çocuğu torununa kadar bu paraları halk mı ödeyecek? Bu parklarla ilgili görevlerini ben Tuzla belediyesine hatırlatmak istiyorum. Belediye kanununun 14’üncü maddesi çok açıktır.”

Bir belediyenin yapması gereken asli görevleri vardır. Yol yapar, temizlik hizmetini yapar, park yapar sosyal donatı alanı yapar. Bazı hizmetlerini evet işletmeye açabilir. Üçüncü şahıslara ihaleyle gördürebilir. Ama park alanı yapılması kültürel sosyal tesis alanı yapılması spor alanı yapılması 14’üncü maddede çok açıktır. Yap-işlet-devretle verilecek işler değildir. Daha öncede söyledik. Garanti mi vereceksiniz, adam parasını çıkaramadığı zaman? Tuzla halkı bir parka geldiğinde ücretsiz olarak yararlanacağı yere para ödeyerek kullanacak? BİZ BU TEKLİFE RET VERECEĞİZ…

Güven Yiğit “dosyanın mahiyeti bu değil”

Öncelikle Sayın Ülkü Hanım olaya farklı bir alandan bakıyor. Siyasi yorumlar getiriyor. Aslında dosyanın mahiyeti bu değil. Öncelikle biz bunu encümenimize yetki devri söz konusu. Encümene yetkilendirme yapıyoruz. Bunların tamamını ihaleye açmak söz konusu değil. İdarecilik anlamında idareyi bilmedikleri, belediyeyi bilmedikleri bu konuşmalarında da açıkça ortaya çıkıyor. Belli dir. Burada amaç gaye maksat şu:”

Belediyemiz, Tuzlanın genelinde yapılması gereken hizmetleri düşündüğü hizmetler varsa bir kısmını ‘yap-işlet devret modeliyle yapıp yapmama noktasında kendine inisiyatif doğuruyor. Yap-işlet modeli kendisine kaynak üretmede önemli bir husus. Bütün hizmetlerin hem E-5 altına hem de E-5 üzerine altarnatifsiz bir şekilde hizmet götürülmesi ile ilgili olarak idareye tasarruf yapabileceği altarnatif kaynak üretme noktasında elini güçlendireceği noktasında yetkinin encümene devrine ilişkin bir meseledir. Dosyanın geldiği şekli gibi oylanmasını talep ediyoruz…”

Ülkü Sakalar “Kendisi söyleyerek itiraf etti”

"Sayın Güven bey, kendisi söyleyerek itiraf etti ‘yap-işlet-devret' modelinin amacını..’ Dedi ki: “E-5 altında hamam yaptırsa belediye yap işlet devretle verir orası müşterisi çok olur ama kimse Tepeörene hamam yapmaz yap işlet devretle.. Yani karlı yerleri müteahhitlere vereyim, kimsenin gelmeyeceği yerleri belediye karşılasın. Kendisi söylüyor. Karlı olan yerleri verelim. Adam parasını çıkartmak için ne yapacak? Gelenden de geçmeyen den de parasını alacak. Görüyoruz köprülerde yaşadıklarımızı. Tepeörene kimse gelmeyecek ve bunu belediye karşılayacak. Aşağısını da mütahhit kazansın..”

Asıl mesele burada ‘yap işlet devret’ meselesini tartışmak değil, belediyenin asli görevleri vardır. Belediye kanununun 14’üncü maddesini hatırlatırım Tuzla Belediyesi’ne. 14’üncü maddede çok açık yazıyor. Park, yeşil alan, kültür, sanat, gençlik, spor alanları, rekrerasyon alanları bunların hepsini belediye ‘yapar diyor’ yaptırır demiyor. ‘Yapar ile yaptırır’ kelimesi faklıdır. Kanunda bazı hizmetlere ‘yapar veya yaptırır’ der.. Bu yapar denilen hizmetlerden. Parklarda yap işlet modeli, şimdi rekrerasyon alanlarında yap işlet devret modeli. Encümene “yetki istiyorum’ diyor.. “Encümene yetki vermek demek ‘ al bu işi yap demek’ Biz takip edebilecek miyiz kime neyi verdiğimizi? Encümen kararlarını da yayınlamıyorsunuz zaten. Belediyenin sayfalarında yok..” dedi.
Rapor komisyondan geldiği gibi yapılan oylamada AKP ve MHP Oylarıyla “Oy Çokluğuyla” geçti…
Yalçın Yıldırım / Haber Merkezi / www.tuzlaistanbul.com